บริการเช่าพัดลม LED Hologram 3D

         ใบพัดโฮโลแกรม เป็นเทคโนโลยีการแสดงภาพรูปแบบใหม่ด้วยอาศัยการหมุนของใบพัด

จึงทำให้ภาพหรือวิดีโอ3Dที่แสดงผลเสมือนลอยอยู่กลางอากาศ.

         เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงความสนใจของลูกค้าในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโชว์สินค้า , เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฯลฯ.

Model : Z65

Specification

3d logo2.png

CPU : 32-bitARM CPU

Size : 665*665*110 mm

Memory : 4 GB

Net weight : 1.2 KG

Resolution : 450 x 340 ppi

Revolution : 430 / minute

Input voltage : 12V
Power Consumption : 65W

View angle : 160

Format : mp4, avi, rmvb, mkv, gif, jpg, png

Specification

CPU : 32-bitARM CPU

Size : 434*110*128 mm

Memory : 4 GB

Net weight : 1.4 KG

Resolution : 450 x 320 ppi

Revolution : 1100 / minute

Input voltage : 12V
Power Consumption : 10W - 15W

View angle : 160

Format : mp4, avi, rmvb, mkv, gif, jpg, png

Model : Z43