ค่ายอบรมเยาวชนจีน @โรงแรมสวนบัวรีสอร์ทเชียงใหม่

งานเช่าจอ LED P3 ภายใน ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 2 จอ

ค่ายอบรมเยาวชนจีน @ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ทเชียงใหม่

วันที่ 14 - 23 กรกฏาคม 2560

Recent Posts