งานจุดเทียนศรัทธาตามรอยมหาราชาภูมิพล @เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

งานจุดเทียนศรัทธาตามรอยมหาราชาภูมิพล @เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จอกลาง 4 x 6 m Outdoor

ถ่ายจากมุมไกล

ต่อสัญญาณกับโดรน ถ่ายภาพจากมุมสูงขณะ ทุกคนรวมจุดเทียนครับ

Recent Posts
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google Places Icon