งานเซ็นสัญญาบริษัท@โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

งานตกลงเซ็นสัญญาบริษัท

จอหลักขึ้นโลโก้ สลับกับ ภาพถ่ายถอดสด

ขณะประธานพูด มีทีมทำซับเพื่อแปลให้แขกคับ

Recent Posts
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google Places Icon