งานเซ็นสัญญาบริษัท@โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

งานตกลงเซ็นสัญญาบริษัท

จอหลักขึ้นโลโก้ สลับกับ ภาพถ่ายถอดสด

ขณะประธานพูด มีทีมทำซับเพื่อแปลให้แขกคับ

เช่าจอ led, ราคาเช่าจอ led, เช่าจอ led ถูก

เช่าจอ led, ราคาเช่าจอ led, เช่าจอ led ถูก

เช่าจอ led, ราคาเช่าจอ led, เช่าจอ led ถูก

เช่าจอ led, ราคาเช่าจอ led, เช่าจอ led ถูก

Recent Posts
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google Places Icon